Lengre tidsintervall mellom vaksinedosene

Det gjøres endringer på tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose.

For personer under 65 år uten underliggende sykdom, vil det bli innført et nytt tidsintervall mellom første og andre vaksinedose. Dette gjelder vaksinene BioNTech/Pfizer og Moderna.

Endringen betyr at det ikke skal gå 6 uker mellom dosene, men 12.

En av årsakene til at tidsintervallet nå økes er for at flere skal få første vaksinedose raskere. Undersøkelser som er gjort viser at det kun er minimal forskjell i antistoffnivå fra uke 6 til 12, noe som betyr at den første vaksinedosen har god effekt. Det understrekes likevel at man først har best mulig og langvarig beskyttelse mot koronaviruset etter at andre vaksinedose er satt.

Endringen er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet og gjelder i utgangspunktet fra 3. mai. Det er likevel slik at kommunen skal ta en egen avgjørelse på når dette skal iverksettes i Sandefjord.

For de som allerede har fått første vaksinedose og time til ny vaksinering, er det den oppsatte timen som gjelder. Endringen i tidsintervall vil altså ikke bety noe for de som allerede har begynt på vaksineringen.

Du kan lese mer om endringen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Oppdatert: 04.05.2021 kl.14:00