Liker høye forventninger

Det var et forventningsfullt kommunestyre som klappet 51 år gamle Bjørn Gudbjørgsrud inn i salen torsdag kveld. Kommunens øverste folkevalgte organ hadde nettopp vedtatt ansettelsen av Sandefjords nye og etterlengtede rådmann. Han takket hjertelig for tilliten og ga uttrykk for at de høye forventningene gir ham et godt utgangspunkt.

Gudbjørgsrud ble tatt godt imot av både politikere og nye kolleger. Her i samtale med ordfører Bjørn Ole Gleditsch og konstituert rådmann Lars Petter Kjær.

– Da er mulighetene også større for å realisere gode resultater. Og det er ambisjonen. Jeg går til oppgaven med høye mål, sa den påtroppende rådmannen.
– Samtidig er jeg ydmyk. Sandefjord kommune er en stolt organisasjon. Det er oppnådd gode resultater i alle de tre kommunene over tid, noe det er viktig at vi tar med oss videre på en god måte.

Ønsker vekst
Gudbjørgsrud ønsker å gjøre Sandefjord til en attraktiv kommune, både for innbyggere og næringsliv.
– Noe av det aller viktigste for en kommune, er å lykkes med å få til en god befolkningsutvikling. At vi har en arealpolitikk og en tilrettelegging som gjør at folk ønsker å bo og flytte til Sandefjord. Det er det mange som gjør allerede, og så må ambisjonen vår være å få enda flere til å flytte hit. Og da er det å skape arbeidsplasser selve fundamentet, mener den nye rådmannen som berømmer kommunens gode næringspolitikk.
– Den offensiviteten Sandefjord lenge har vist på dette området er det utrolig viktig at vi tar med oss videre.

Samtidig er Gudbjørgsrud opptatt av at veksten må være bærekraftig.
– Vi må ha gode tiltak som gjør det mulig å få klimautslippene ned. En vekst som er grønn er derfor en viktig ambisjon.

Tillit må skapes
Den påtroppende rådmannen har jobbet mange år i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon, og er opptatt av å få til et godt samspill mellom politikerne og administrasjonen.
– Det er helt avgjørende for å lykkes. Og da er tillit kanskje aller viktigst. Tillit er ikke noe du kan vedta. Den må skapes. Vi er helt avhengige av å ha tillitt i administrasjonen hvis vi skal lykkes sammen som kommune.

Gode kvalifikasjoner
Blant kvalifikasjonene som overbeviste et samlet ansettelsesråd om at Hamar-rådmannen var rett mann til jobben, veide den brede bakgrunnen fra både kommunale og nasjonale virksomheter tungt. Med rådmannserfaring fra to kommuner, direktørstilling i NAV, rådgiver på Stortinget og flere år med ulike roller i KS, var det ikke mange huller i Gudbjørgruds curriculum.

Når han i tillegg har skussmål som en handlekraftig, moderne, tydelig og ikke minst likandes leder som selv forteller at han er glad i folk, så var dette åpenbart en kandidat det ifølge både ordfører og opposisjonens representant, Hilde Hoff Håkonsen, var verd å vente på.

Fra seilbåt til kajakk
Hvis det skulle være én ting å sette fingeren på med tanke på å få jobb i en maritim kommune som Sandefjord, måtte det være hans manglende seilerferdigheter. Det innrømmer han i hvert fall glatt selv.
– Jeg kjøpte en 24 fots seilbåt, og kom halvveis til Danmark, men så var det brått slutt. Jeg solgte seilbåten og kjøpte meg kajakk i stedet. Den er tryggere og passer bedre for en innlandsgutt som meg!

Om ikke havseilere er den store lidenskapen, er han likevel glad i natur og sport. Skigåing i fjellet er en favoritt og fotballinteressen ligger også høyt der oppe, men da mer fra et tribuneperspektiv. Som ihuga Ham-Kam-supporter innrømmer han at det ikke vil være så enkelt å konvertere til SF – ekte fotballsupportere bytter bare ikke lag sånn uten videre – men han synes det er viktig at byen har et lag som hevder seg.
– Sandefjord har jo gode tradisjoner med både håndball og fotball på høyt nivå. Det er en viktig del av byens attraktivitet, mener Gudbjørgsrud.

Kjenner godt til Sandefjord
Det er tydelig at mannen som opprinnelig kommer fra Elverum, har rimelig god kunnskap om Sandefjord. At han har bolig i Nevlunghavn i Larvik, kan kanskje være noe av forklaringen, men det er nok først og fremst årene i KS og senere i NAV, som har gitt Gudbjørgsrud en godt over snittet innsikt i en rekke norske kommuner – deriblant Sandefjord.
– Det er ingen tvil om at Sandefjord alltid har vært en svært godt styrt kommune. Jeg tror knapt du finner en annen kommune i Norge som har fått så mye ut av pengene sine som dere, skryter Gudbjørgsrud og peker på flere gode grunner til at han synes Sandefjord er en attraktiv kommune å skulle bli rådmann i.
– Jeg liker Sandefjord fordi det på mange måter er en offensiv og spennende kommune med mange muligheter og et stort vekstpotensiale. Også er det jo en fantastisk natur her med både sjø og innland – et Norge i miniatyr, nesten.

Ikke skremt av uro
De interne utfordringene kommunen har vært igjennom de siste par årene, har ikke skremt ham fra å søke seg til Vestfold-kommunen.
– På ingen måte. Det er viktig å ikke grave seg ned i historien, men heller rette blikket fremover og fokusere på mulighetene som ligger der framme.

Gudbjørgsrud ser seg selv som en tydelig leder som liker å spille på lag.
– Jeg er resultatorientert, men resultatene må vi nå i fellesskap. Jeg tror på myndiggjøring av medarbeidere og ledere, og at vi har respekt og tillitt til hverandre i arbeidet vi utfører.

Gleder seg til mai
Nå gleder Gudbjørgsrud seg bare til varmere dager, og til å komme i gang med sin nye gjerning fra 1. mai. Og det kan nok hende vi ser ham i gangene før det også.
– Det blir helt sikkert noen turer nedover i tiden framover. Jeg gleder meg til å snakke med ledere og andre i kommunen som kan gi meg mest mulig kunnskap før jeg begynner.

Vi gleder oss til mai – og ønsker den nye rådmannen varmt velkommen!