Lokale tiltak i Sandefjord kommune

Disse anbefalingene gjelder nå for Sandefjord kommune:

Idrett

Kommunen anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, turneringer og kamper. 
Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen anbefaler at det ikke gjennomføres stevner, turneringer eller kamper utenfor kommunens grenser.

Munnbind

Kommunen anbefaler bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand, som for eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.

Hjemmekontor

Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidsplassen sin i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå utover tjenester til barn og unge.

Kollektivtrafikk

Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.

Fritidsboliger

Hvis du blir syk mens du oppholder deg på hytta, anbefaler kommunen av du fortrinnsvis oppsøker helsetjenstene i din egen bostedskommune, dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.

 

Videregående skole

Det er satt rødt nivå på de videregående skolene i kommunen. Den største gruppen av elever vil på dette nivået ha digital undervisning. Det vil bli tilrettelagt undervisning for elever med særskilte behov og for elever som har praktisk opplæring. Det vil også bli tilrettelagt for at elever som av ulike grunner ikke har utbytte av eller mulighet for digital opplæring, kan møte på skolen. Det skal være avstand på en meter i alle situasjoner i tillegg til annet smittevern ved den enkelte skole.

Nettsidene til SandefjordMelsom og Gjennestad videregående skoler har flere detaljer.

Samordnede, regionale tiltak i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark ble fredag 6. november enige om å innføre disse samordnede, regionale koronatiltak i kommuner med høy smitte som er nevnt over.

– Det er viktig at ta hensyn til barn og unge og at disse skal skjermes i størst mulig grad, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Fylkesmannen er glad for at kommunene i fylket har blitt enige om disse felles tiltakene. 

– Det er viktig at vi har en felles holdning til hvordan vi skal forholde oss til det økende smittetrykket og følge oppfordringen fra regjeringen om å vurdere særskilte tiltak i områder med høy smitte. Det er viktig for meg å understreke at det er den enkelte kommune som har hjemmel eller smittevernloven å treffe tiltak innenfor sin egen kommune. Tiltakene må være målrettede, men må og oppleves som forståelige og forholdsmessige, sier fylkesmann Per Arne Olsen

Rådmann i Sandefjord kommune, Bjørn Gudbjørgsrud, var en av dem som deltok på møtet med fylkesmannen og de andre kommunene i Vestfold og Telemark fredag 6. november. – Vi ser dessverre at koronasmitten er på vei opp i vår region, og det er behov for å iverksette tiltak slik at ikke helsevesenet overbelastes. Alle kommunene i Vestfold og Grenland har blitt enige om felles tiltak og anbefalinger som gjelder i alle kommunene. Anbefalingene er i tråd med regjeringens anmodninger. Det er viktig nå at hver og en av oss begrenser den sosiale kontakten og gjør det vi kan for å skåne sårbare innbyggere og grupper. Handlingsrommet for å unngå at vi havner i en fullstendig nedstengning som i store deler av Europa, er nå. Det rommet må vi benytte, understreker Gudbjørgsrud.

Nasjonale anbefalinger og regler

Regjeringens nasjonale smitteverntiltak fra 5.11.

Hold deg oppdatert om korona 

Hold deg oppdatert på våre koronasider

11.11.20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?