Det er satt opp sikkerhetsgjerde rundt Sanfefjord kirke. Det er satt opp sikkerhetsgjerde rundt Sanfefjord kirke.

Løse takstein på Sandefjord kirke

På grunn av fare for skiferstein som løsner og kan falle ned, har eiendomsseksjonen i kommunen satt opp sikkerhetsgjerder rundt kirken.

Det er trygt å benytte kirkens hovedinngang, og det vil også gjøres ytterligere sikringstiltak rundt andre innganger/utganger.

Det er foretatt en befaring og kommunen venter nå på en rapport som vil gi svar på skadeomfang og kostnader på nødvendige utbedringer.

Oppdatert: 24.11.2022 kl.13:14

Publisert: 24.11.2022