Mange ønsker råd om livsmestring

Alle har vi våre bekymringer – store eller små. Nå kan du få gode råd og hjelp til å sortere dem på din egen mobilskjerm. I samarbeid med fastlege Ragnar Sundby, har lærings- og mestringssenteret lagt ut seks videoer med konkrete livsmestringsråd, på YouTube.

– Gjennom pandemien har vi merket en markant økning, særlig blant unge mennesker, som tar kontakt med oss for å sortere tanker og bekymringer som de går med, forteller koordinator ved lærings- og mestringssenteret, Karin Rød. Så da mangeårig fastlege i Sandefjord, Ragnar Sundby, tok kontakt og foreslo en gratis foredragsserie om rundt temaet livsmestring, var ikke senteret vanskelig å be. Mange møtte opp for å se foredragene «live» på biblioteket, og i etterkant har enda flere benyttet sjansen til å få dem med seg digitalt på nett.

Se videoene med Ragnar Sundby om livsmestring her

Kunne fylt opp Hjertnes flere ganger
– Ser vi på antall visninger, er Hjertnes «fylt opp» mange ganger allerede, forteller Rød, som tror mange flere kan få utbytte av å se videoene.
– Så godt som alle opplever at livet kan butte noen ganger, og da kan det være godt å få litt hjelp til å sortere de trøblete tankene. Vi må huske på at det å kjenne på bekymringer er helt normalt. Gjennom å lytte til rådene i disse videoene med Ragnar Sundby, kan man få mange gode tips til hvordan man kan stoppe og snu tankespinnet, slik at det ikke utvikler seg til noe mer alvorlig.

Temaer som mange kjenner seg igjen i
De seks filmene, som har en varighet på mellom 27 og 51 minutter tar for seg ulike temaer som identitet, verdier, perfeksjonisme, overdrevne bekymringer og det å se livet som en gave eller en straff. Alle viktige temaer med gode råd og tips, som kan føre til nye refleksjoner og bidra til håp og økt livsmestring.
– Jeg vil anbefale alle å ta en titt på videoene. De kan sees i sammenheng, men fungerer også hver for seg. Målet er at dette kan bidra til å styrke måten vi takler livets opp- og nedturer, avslutter Rød.

Fakta om Lærings- og mestringssenteret (Lms)
Lms holder til på Sandefjord medisinske senter og er et av kommunens lavterskel tilbud der innbyggere kan delta på en rekke kurs: Pårørendekurs, tankevirus kurs, hverdagsglede-kurs og livsstyrketrening. Du kan også få samtaler med slagsykepleier, seniorveiviser og få informasjon om «kaffe og prat» og om ulike tilbud fra brukerorganisasjoner og andre frivillige foreninger.

Les mer om de ulike tilbudene ved Lærings- og mestringssenteret kan tilby her.

Kort om Ragnar Sundby 
Ragnar Sundby har vært fastlege i Sandefjord i over 30 år. Han har satt seg ekstra inn i ACT - terapi, som har fokus på hvilke holdninger vi har til tankene våre.  

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 25.02.2022