Mange ville fortelle om sine ønsker for framtidas Sandefjord. Foto: Eivinn Ueland Mange ville fortelle om sine ønsker for framtidas Sandefjord. Foto: Eivinn Ueland

Mange ville være med å skape framtidas Sandefjord

Om lag 150 innbyggere i de fleste aldre hadde funnet veien til fleksibel kulturarena onsdag kveld, der kommunen og prosjekt Tenk Sandefjord hadde invitert til åpent ide- og inspirasjonsmøte med tittelen Fjor’n 2050.

Kommuneplanlegger Anne Grethe Amble Grytbak åpnet det to og en halv timer lange møtet med å oppfordre forsamlingen til å komme med gode forslag og innspill til hvordan vi kan skape framtidas Sandefjord sammen. Deretter sparket hun i gang programmet, som bestod av en god miks av inspirasjonsforedrag fra anerkjente byplanleggere, kulturinnslag med den lovende artisten Melis – og ikke minst ble det åpnet for at publikum kunne komme med sine ønsker om framtidas Sandefjord.

Mange ideer fra publikum
Langs veggene var det hengt opp flere temakart der innbyggerne kunne plassere klistremerker og gule post-it lapper med sine fremtidsdrømmer. Her kom det mange forslag, om alt fra klatrepark og nytt bibliotek til flere benker og tilrettelagte turstier.

Generasjon Z
Selv om mange av de fremmøtte var godt voksne, var det gledelig å se at også et tyvetalls representanter fra den yngre garde hadde tatt turen. To av dem var lederen og nestlederen for ungdomsrådet i Sandefjord kommune, som også holdt et av kveldens innlegg; «Hva vil egentlig ungdom?». Etter deres oppfatning, har ikke de voksne, dvs generasjon X helt forstått hva ungdommen; generasjon Z, egentlig er mest opptatt av og ønsker seg for framtida.

Saule Smetonyte (til høyre) og Amanda Kilde Jevnaker fra ungdomsrådet fortalte hva ungdommen ønsker seg i framtidas Sandefjord. Foto: Eivinn Ueland

Hva er best med Sandefjord?
Før kveldens hovedtaler fikk slippe til, ble forsamlingen spurt om hva den synes er aller best med Sandefjord. Dette ble til en ordsky, der de ordene gikk oftest igjen, havnet i midten med store bokstaver. Ikke overraskende havnet ord som fjorden, sommer, natur og kultur i midten med de feteste typene.

Byer som skaper innovasjonskraft
Arkitekt og partner i A-Lab, Julie Sjøwall Oftedal, mente en av Sandefjords viktige kvaliteter er at så mange av kommunens innbyggere bor i gangavstand til sentrum. Hun fremhevet Sandefjords gode tradisjoner for å være nytenkende og modige, og viste til hvor mye mer innovasjonskraft som finnes i byer der mye folk bor i og tett på sentrum.
– Denne sammenhengen er eksponentiell, fortalte hun, og mente Sandefjord er heldige som har et sentrum som så mange har så god tilgang til.

Inkludering viktigst av alt
Samtidig pekte hun på at Sandefjord også har noen utfordringer. Som at bare 30 prosent av arbeidsstokken jobber innenfor kommunegrensene. Og at stadig flere av oss blir eldre, uten at det kommer nok unge etter. Hun viste til at ensomhet og depresjon vil bli en av de største utfordringene i fremtiden – ikke bare i Sandefjord, men alle steder. Derfor mente hun at en av de aller største konkurransefortrinnene en by kan ha for å tiltrekke seg unge, ressurssterke innbyggere, er evnen til å tolerere og inkludere. Eller som hun formulerte det; evnen til å absorbere nye perspektiver og ta dem i bruk.

– Vi må absorbere nytenkende, flinke folk. Skape miljøer som folk føler seg hjemme i. Inkludering er så viktig, understreket arkitekten som kunne vise flere eksempler på vellykkede prosjekter der man har lykkes med å skape uformelle møteplasser der folk kan bli bedre kjent med hverandre.
– Relasjoner oppstår når man treffer hverandre ofte!

I tillegg til Arkitekt og byplanlegger Oftedal, fikk publikum høre om spennende muligheter i forbindelse med ny jernbanestasjon i Sandefjord og om kulturens viktige betydning for god byutvikling.

Les mer om byutvikling i Sandefjord her. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 29.09.2022