Massevaksinering i Bugården ishall

Så snart beboere på sykehjem har fått sin vaksine, vil vaksineringen flytte til Bugården ishall. Sannsynligvis med oppstart i slutten av januar. I de første ukene vil vaksineringen her forbeholdes eldre over 65 år, med de eldste først.

Ansvarlig for massevaksineringen, Grethe Halvorsen Beck, prosjektleder for vaksineringsprogrammet Tine Luberth og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad ønsker velkommen til vaksinering i ishallen om noen uker. 

- Vi har vurdert flere lokaler, og har kommet til at ishallen i Bugårdsparken egner seg best til formålet, sier leder for massevaksineringen Grethe Halvorsen Beck.
- Her er det godt med garderober og andre arealer som gjør det enkelt å ta imot eldre og sårbare personer til vaksinering. Blant annet skal alle som får vaksinen overvåkes i 20 minutter etterpå i tilfelle noen får allergiske reaksjoner. Det er også lett å rydde seg inn og ut, og de som vaksineres kan enkelt sluses igjennom lokalene uten å komme for tett på andre.

Vent på nærmere informasjon om tidspunkt og timebestilling
Prosjektleder for vaksineringsprogrammet, Tine Luberth, sier det foreløpig ikke er fastsatt en dato for når vaksineringen i ishallen vil starte opp.
- Det avhenger hvor mange vaksiner vi får til Sandefjord i ukene framover. Slik det ser ut nå, vil vi være klare til å ta imot de første til vaksinering i ishallen i slutten av januar, sier prosjektlederen.
- Vi skal sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant, slik at de kan bestille tid for vaksine. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke tid.

Ishallen vil være åpen for aktiviteter utenom vaksineringen
Kommunen er opptatt av at den daglige bruken av ishallen skal berøres i så liten grad som mulig.
- Ishallen i Bugården er et viktig fritidstilbud for mange barn og unge i kommunen vår, ikke minst i den tiden vi er i nå, hvor det er mange sosiale begrensninger. Vi har en god dialog med våre kolleger i kultur, idrett og fritid, som vil sørge for god informasjon og best mulig tilpasninger for de som bruker hallen, sier Luberth.

Det innebærer for eksempel at vaksineringen i stor grad vil foregå på dagtid, slik det ser ut nå mellom klokken 10 og 17. I utgangspunktet legges det opp til at vaksineringen vil skje en gang i uken, men det kan bli utvidet dersom Sandefjord får tilgang på flere vaksinedoser.
- Vi er uansett rigget for å sette de vaksinene vi får. Det er viktig at ingenting går til spille, sier Luberth, som ikke ser bort fra at også andre vaksinesteder kan bli aktuelle på sikt.

Jo flere som vaksinerer seg, jo bedre blir alle beskyttet
Alle som benytter seg av vaksinetilbudet, må tilbake etter tre uker å få en dose nummer to. Vaksineringsprogrammet innebærer en omfattende organisering, men kommuneoverlege Ole Henrik Augestad kan forsikre om at kommunen er godt forberedt og vil sørge for en trygg og god gjennomføring. Og han håper at de som får tilbud om vaksine, vil benytte seg av det.
- Jeg vil oppfordre alle til å ta denne vaksinen. Jo flere som vaksinerer seg, jo bedre blir samfunnet beskyttet, og jo før kan vi alle gå tilbake til en mer normal tilværelse igjen, sier Augestad.