En fornøyd gjeng kan feire mer heltid og mindre deltid på lindrende enhet ved Sandefjord medisinske senter. En fornøyd gjeng kan feire mer heltid og mindre deltid på lindrende enhet ved Sandefjord medisinske senter.

Mer heltid – mindre deltid

Sist uke ble oppstarten av TØRNturnus markert med bløtkake på lindrende enhet ved Sandefjord medisinske senter. Flere viktige tiltak har ført til gode resultater allerede.

Det største grepet enheten har gjort er å innføre langvakter hver fjerde helg, for de som ønsker det. Resultatet er at fire sykepleiere har økt sine stillinger og ingen trenger lengre å jobbe ufrivillig deltid.
I tillegg er antall vakante helgestillinger redusert fra 11 til seks, fire helsefagarbeidere har økt sine stillinger og 16 ansatte har startet opp med 14 timers vakter hver fjerde helg.
– Jeg er så stolt og glad for at vi har fått til dette, og det har bare vært mulig takket være godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgte i hele prosessen, sier prosjektleder for heltidskultur i Sandefjord kommune, Tone Woll Buer.

Heltidskultur i Sandefjord kommune
Prosjekt TØRN er et tiltak under kompetanseløftet 2025, og er et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve hele livet-reformen.
– En viktig forutsetning er å organisere de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at det blir bedre kvalitet og kontinuitet i tjenestetilbudet med smidige overganger, færre å forholde seg til for pasienter og brukere, og høy pasientsikkerhet, sier Woll Buer.
Et av målene er å sikre flere heltidsstillinger og såkalte kontinuitetsbærere i tjenesten, dvs over 80 prosent stillingsstørrelse. Sandefjord kommune er en av fire kommuner som er valgt ut som forsøkskommune. Det er to avdelinger med i forsøket og Lindrende enhet ved SMS er først ute med oppstart av TØRNturnus.

Hvorfor TØRN?
Bakgrunnen for navnet TØRN, er erkjennelsen av at den kommunale omsorgssektoren har nådd et «turning point» - et vendepunkt.
– Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden slik at rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester i tilstrekkelig omfang, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i avdeling Arbeidsgiverpolitikk i KS, som sammen med partene i arbeidslivet har tatt initiativ TØRN.

På bildet ser vi fra venstre: 

Avdelingsleder May Lisbeth G. Graff, spesialhelsefagarbeider og tillitsvalgt Else Tove Andreassen, spesialsykepleier Line Bjønnes, pleiemedarbeider Gro Erdal, pleiemedarbeider Inez Engen og sykepleier Camilla Grønn.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 14.03.2022