Midlertidig stenging av parkeringsplasser på Tivolitomta og taxisentralen

I forbindelse med oppgraderingen av Tivolitomta og Thor Dahls gate vil parkeringsplassene syd for Hvalfangergata med innkjøring fra Jernbanealléen være stengt i perioden mandag 17. juni til søndag 23. juni. Dette gjelder også parkeringsplassene bak taxisentralen.