Miljøfyrtårn nummer 100

Onsdag 26. august kunne ordføreren gratulere Point AS med å bli Sandefjords miljøfyrtårnbedrift nummer 100. Point AS er et arkitektfirma som tidligere holdt til i Telemark, men som i dag har lokaler på Framnes, i tillegg til et underkontor i Drammen.

Sandefjord kommune startet arbeidet med miljøsertifisering i 2009, og er i dag best i fylket og helt i norgestoppen når det kommer til antall miljøfyrtårn blant bedrifter og kommunale/offentlige virksomheter. Per august 2020 finnes det til sammen 176 sertifiserte miljøfyrtårn-virksomheter i kommunen.

Å sertifiseres som miljøfyrtårn innebærer at bedriften bidrar til å minimere sitt klimagassfotavtrykk, ta vare på lokalmiljøet og sikre et godt arbeidsmiljø. Det betyr også at bedriften har innført systematisk miljøledelse i bedriften, miljø- og HMS arbeidet blir satt i system og man får generert et miljøregnskap for virksomheten.

På bildet ser vi ordføreren sammen med gründer og direktør Bart Øya Burgerhoudt og daglig leder Janne Øya Burgerhoudt i Point AS. Foto: Eivinn Ueland

Oppdatert 26.08.20