Mobilitetsplan uten bompenger

I takt med ønsket om befolkningsvekst i Sandefjord kommune, kommer også utfordringen om en bærekraftig transporthverdag. Mobilitetsplanen beskriver en løsning på denne utfordringen.

Sandefjord kommune har nå vedtatt en ny mobilitetsplan. Planen beskriver hvordan innbyggerne og næringslivet skal få en trygg, effektiv og bærekraftig transporthverdag.

Mobilitetsplanen vil bli lagt til grunn for all planlegging i kommunen som omhandler transportsystemet. Planen beskriver tiltak på veinettet, kollektivtiltak, parkering, sykkel og gange. Hvordan planen skal følges opp vil bli utredet nærmere.

Forslaget om å finansiere den såkalte bypakken gjennom bompenger er nå blitt nedstemt av kommunestyret den 16. februar. Den skal i stedet blant annet finansieres gjennom et fond fra salget av Sandefjord Bredbånd. Den vedtatte mobilitetsplanen kan i sin helhet leses her. 

Oppdatert: 22.02.2023 kl.13:31

Publisert: 22.02.2023