Møte i formannskapet tirsdag 4.5.

Møtet arrangeres som digitalt fjernmøte og overføres direkte på KommuneTV fra kl. 15

Møtepapirer med vedlegg kan du se her

Hvilke folkevalgte sitter i formannskapet?

Se møtet direkte på Kommune-TV her fra kl. 15

Møtet starter med orientering om handlings- og økonomiplan 2022 - 2025.

Blant sakene som skal behandles i formannskapet denne dagen er :

  • Forskrift om plikt til å bruke munnbind
  • Presentasjon av folkehelseprofil for Sandefjord kommune
  • Innhold nytt bibliotek samlokalisert med kulturskole
  • Plan for legetjenesten 
  • Tiltak for fastlegeordningen 
  • Evaluering av nærdemokratiordningen
  • Orientering om finansforvalting

Oppdatert: 04.05.2021 kl.09:56

Publisert: 03.05.2021