Munnbindpåbudet forlenges

Formannskapet vedtok i møte i dag, tirsdag 4.5., at munnbindpåbudet forlenges.

Påbudet om bruk av munnbind i Sandefjord kommune forlenges med to uker og gjelder dermed til og med  18. mai. 

Den endelige avgjørelsen om munnbindpåbudet i Sandefjord kommune ble tatt i formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag, etter en anbefaling fra kommunens beredskapsledelse.

Forskrift om munnbindpåbud i Sandefjord kommune.

Formannskapets medlemmer var opptatt av å minne om at plikten til å bruke munnbind ikke gjelder for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 - Det er viktig å være klar over at det er mange grunner til at noen ikke kan bruke munnbind, sa kommuneoverlegen i møtet, og fortsatte:  - Vi må vise raushet med hverandre under denne pandemien, årsakene til at noen ikke kan gå med munnbind er ikke alltid synlige. 

Oppdatert: 05.05.2021 kl.09:45

Publisert: 04.05.2021