Nå er det vårslepp i trafikken. Vær oppmerksom!

Sammen med flere av kommunene kjører fylkeskommunen derfor i gang en trafikksikkerhetskampanje for å redusere farene for uhell og ulykker i vårtrafikken.  Målet for kampanjen er å gjøre alle trafikanter mer oppmerksomme.

- Etter uker med uvanlig tomme gater og veier vil det i ukene fremover bli stadig flere folk i gatebildet. Og nå som skolene åpner igjen for de minste barneskolebarna må vi være ekstra oppmerksomme, sier Arve Høiberg, leder av hovedutvalget for samferdsel og av trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sørg for blikkontakt
- Det aller viktigste er å sørge for at du har blikkontakt med de myke trafikantene. Med blikkontakt og oppmerksomhet følger godt samspill i trafikken, og vi kan forhindre at ulykker skjer, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune..

Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. 

- Vi har ansvar for 3100 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Arve Høiberg.

Vårglade kuer skal vekke oppmerksomhet
Vårkampanjen setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade plakater og annonser der vi møter våryre kuer i ulike roller i trafikken. Vi mennesker kan om våren kanskje sammenlignes med lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er at, i motsetning til kuene på beitet, har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

- Vi håper illustrasjonene kan appellere og gi noen aha-opplevelser. Vi lever av og til i våre «bobler» og glemmer å se oss rundt, bruke sansene og skape godt samspill med andre. Akkurat som de våryre kuene vi viser i kampanjen, sier Arve Høiberg med et smil.

Ansvar for å samordne og fremme trafikksikkerheten
Vestfold og Telemark fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.


For mer informasjon, kontakt:

Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Mobil 941 59 115 eller epost arve.hoiberg@vtfk.no

Henriette Auensen, rådgiver trafikksikkerhet, Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Mobil: 905 95 878 eller e-post: henriette.auensen@vtfk.no