Foto: Igor Stevanovic Foto: Igor Stevanovic

Nå bruker vi en app for tilstandsvurdering

Har du sett noen hull i veien i det siste, så er du ikke alene om det. Vi har dessverre et markant etterslep på dekkevedlikehold i kommunen. Dette jobber vi med nå.

Sandefjord kommune har frem til nå betalt et eksternt firma for å registrere dekkekvaliteten på veiene våre. Nå har vi tatt i bruk en app som kan gjøre jobben for oss. Studenten Carl Anders Jonas Bye Angell-Petersen bruker appen Vaisala RoadAl for å registrere tilstanden på veiene våre. Han er ingeniørstudent i Bygg – plan og infrastruktur.

-Vi har som mål å bli ferdige med registreringen før snøen faller, sier Phillip Longva Karlsen, avdelingsleder for veidrift. Han har det overordnede ansvaret for arbeidet. Han er både fornøyd med appen og med innsatsen til studenten.

Etter registreringen er ferdig blir det etterbehandling av dataen før disse lastes opp i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Herfra kan vi lage et forslag til vedlikeholdsplan for hvert enkelt budsjettår og få oversikt over det totale etterslepet på vedlikeholdet.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 13.11.2022