Når får personer med underliggende sykdommer tilbud om vaksine?

Når alle innbyggere over 75 år har blitt tilbudt vaksine, så starter vaksinering av de med høyrisiko sykdommer/tilstander samtidig med vaksinering av øvrige innbyggere over 65 år.

Sandefjord kommunen vaksinerer befolkningen i tråd med prioriteringslisten utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI), og etter faglige avgjørelser om hvilke aldergrupper som skal bli tilbudt de ulike vaksinetypene. Kommunen bestemmer ikke selv hvor mange doser vi får uke etter uke, dette er det FHI som avgjør etter gitte kriterier og etter hvor mange vaksinedoser som kommer inn til landet totalt sett. Derfor kan vi heller ikke si hvilke dato eller uke de ulike gruppene vil bli tilbudt vaksine.

Når alle innbyggere over 75 år som ønsker vaksine har fått denne, er det innbyggere over 65 år som står for tur. For disse er det ingen prioritering i forhold til underliggende sykdommer. Samtidig med gruppen 65-74 år skal de mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/tilstander med høy risiko bli tilbudt vaksine:

 • organtransplantasjon 
 • immunsvikt 
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon  
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Det er fastlegene som melder fra til kommunen om hvem som skal prioriteres ut fra de underliggende sykdommene/tilstandene med høy risiko.

Når denne gruppen er vaksinert, så er det aldersgrupper med andre underliggende sykdommer som får tilbud om vaksine. Dette skjer også i puljer, og kun for de med underliggende sykdommer. Først de mellom 55 og 64 år, så 45-54 år, og til slutt 18-44 år med de samme sykdommene. De underliggende sykdommene/tilstandene som gir grunnlag for prioritering her er:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer   
 • Diabetes   
 • Kronisk lungesykdom** 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere) 
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 

Også for disse er det fastlegene som melder fra til kommunen. Du som har sykdommen/tilstanden skal bare bekrefte timeavtale og møte opp.

Det kan bli noen endringer i rekkefølgen dersom det blir endringer i vaksineleveringen. Grunnen til dette er at personer over 65 år, og pasienter med høy risiko, ikke kan få vaksinetypen AstraZeneca. 

Du kan lese mer om vaksineringen på vår side om koronavaksine.

23.02.2021

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 23.02.2021