Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

(tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)


Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å gi bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å kunne delta.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Mer informasjon

Tilskuddsordningens nettside


Kommunens kontaktperson: ivar.ramberg@sandefjord.kommune.no

Søknadsfrist er 13. desember 2019