Nasjonal tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

 

Mål for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Med åpne møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom somfaller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Mer informasjon

Tilskuddsordningens nettside

Søknadsfrist er 13. desember 2019