Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad om tilskudd 2018

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår familier i målgruppen, når tiltaket retter seg mot kultur- fritids- og ferieaktiviteter. 

Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder.

Alle søkere skal benytte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets søknadsskjema og søke gjennom søknadsportal for tilskudd. Søknad sendes direkte til direktoratet.

Dersom behov for veiledning og ytterligere informasjon, kontakt Unni Aadne, seksjon strategi og samfunn, Sandefjord kommune.
Epost: unni.aadne@sandefjord.kommune.no, tlf 41687578.

Søknadsfrist: 08.12.2017

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?