Parkering forbudt i sentrum Parkering forbudt i sentrum

Nattestengt parkering

Fra 1. desember vil det bli parkering forbudt på nattestid.

For å lette arbeidet med vedlikehold og snørydding vil det bli parkering forbudt i sentrumsgatene fra kl 03.00-08.00 hver dag fra 1. desember til 30. april. Det vil stå tydelige skilt der det gjelder, så pass ekstra godt på hvor du parkerer framover. Dette gjelder uavhengig av føreforhold. Enkelte steder vil det også være forbudt å parkere på dagtid. 

Oppdatert: 22.11.2022 kl.12:30