Blide medarbeidere fra NAV Sandefjords Mangfoldsdag. Fra venstre (bak); Anita Eriksen, Anette Guldahl, Solveig Torbjørnsen, Ole Petter Gravningen, Emmely Karlsen, Stine Hagberg, Jan-Erik Johansen, Malin Brattås og Nikola Curguz. Sittende; Mustafa Haidari, Faten Lubani og Elin Sørensen (som også har tatt bilde med selvutløser) Blide medarbeidere fra NAV Sandefjords Mangfoldsdag. Fra venstre (bak); Anita Eriksen, Anette Guldahl, Solveig Torbjørnsen, Ole Petter Gravningen, Emmely Karlsen, Stine Hagberg, Jan-Erik Johansen, Malin Brattås og Nikola Curguz. Sittende; Mustafa Haidari, Faten Lubani og Elin Sørensen (som også har tatt bilde med selvutløser)

NAV Sandefjord nominert til mangfoldspris

Tirsdag ettermiddag fikk NAV-lederen i Sandefjord kommune en gledelig telefon fra IMDi, med beskjed om at NAV Sandefjord er nominert til årets Mangfoldspris i Region Sør og Vest.

Mangfoldsprisen er Kunnskapsdepartementets utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles hvert år ut til bedrifter som representerer gode eksempler på etnisk mangfold.

Stolte og ydmyke
– Vi er utrolige stolte og ydmyke over at NAV Sandefjord blir nominert til en så viktig pris, sier NAV-leder Ole Petter Gravningen.
– Jeg tenker dette er en anerkjennelse for at alt arbeidet vi legger ned hver dag for å øke mangfoldet både internt i NAV, eksternt i arbeidet vårt med enkeltmennesker, og i kontakt med næringslivet. I tillegg gir det meg som leder en ekstra motivasjon til å fortsette å snakke om verdien av mangfold, og ikke minst bidra til at både NAV Sandefjord og Næringslivet i Sandefjord tar i bruk alle ressursene og kompetansen som finnes ved å tenke bredt i både rekruttering og organisering av arbeidet, sier han og retter en særlig takk til Globale Sandefjord, som bidrar med kunnskap, erfaring og fokus på dette viktigrefagfeltet.

Må vise til god bruk av innvandreres kompetanse
For å bli nominert og vinne skal man blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.

NAV Sandefjord er nominert i kategorien mellomstore og store bedrifter i region Sør, og de regionale prisene deles ut i løpet av september måned. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Jobbet aktivt og målrettet med mangfold og inkludering.
NAV Sandefjord har i flere år jobbet aktivt og målrettet med mangfold og inkludering.
– Vi har jobbet aktiv både med å øke rekrutteringen av arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn, og med kompetanseheving på dette fagområdet blant alle ansatte. Dette er viktig for å kunne møte brukerne av NAV sine tjenester på best mulig måte uansett hvilken etnisk bakgrunn de har, sier Gravningen.

Hver sjette innbygger har flerkulturell bakgrunn
I Sandefjord kommune har en av seks innbyggere flerkulturell bakgrunn, og blant NAVs brukere er antallet enda høyere.
– NAV kontoret bør gjenspeile befolkningen, og bruke mangfoldet i utviklingen av våre tjenester. Vi skal også jobbet aktivt, særlig gjennom Globale Sandefjord, med å skape en bevegelse i Sandefjord kommune og næringslivet ellers med å ta i bruk ressursene som finnes blant den flerkulturelle befolkningen i kommunen, understreker NAV-lederen.

 

Oppdatert: 06.09.2023 kl.15:42

Publisert: 06.09.2023