Navnet minnelund i Andebu

På Andebu kirkegård er kommunen nå i gang med å etablere en navnet minnelund. Minnelunden, som vil stå ferdig våren/sommeren neste år, kommer til å bestå av 36 kisteplasser, 234 urneplasser og felles minnesøyler for de gravlagte.

Hva er en navnet minnelund?
I følge norsk forening for gravplasskultur er en navnet minnelund "graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp."

Oppdatert: 16.12.2022 kl.15:04

Publisert: 16.12.2022