Bildet viser hvordan et nødvarsel kan se ut på mobil. (Foto: DSB) Bildet viser hvordan et nødvarsel kan se ut på mobil. (Foto: DSB)

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel på mobil blir snart lansert i hele landet. Denne nødvarslingen vil være et supplement til sivilforsvarets varslingsanlegg, tyfonene.

Det nye nødvarselet kan sendes nasjonalt til telefoner i Norge. Det blir nå testet ut og i løpet av våren vil det være klart til hele landets befolkning. Varslinger som kan komme, vil handle om akutte alvorlige hendelser med fare for liv og helse, der du er. Et slikt varsel vil inneholde informasjon om hendelsen og hva du må gjøre.

Det er politiet eller Sivilforsvaret som kan sende ut varsler via dette systemet. De aller fleste mobiltelefoner vil kunne motta slike varsler, men det forutsettes minst 4G-dekning.

Den nye varslingstjenesten krever ikke at du registrerer deg, eller laster ned noen app. Du bør likevel sørge for at mobilen din er oppdatert.

Under her kan du se en informasjonsfilm om den nye varslingsløsningen.

 

Les mer om det nye nødvarselet på nettsiden www.nodvarsel.no

 

Den lokale innbyggervarslingen som vi benytter i Sandefjord ved alvorlige hendelser lokalt, vil vi fortsatt benytte. Du kan sjekke om du kan motta slike lokale innbyggervarsel på denne nettsiden: Sandefjord - Få varsel på telefon

Oppdatert: 13.02.2023 kl.12:57

Publisert: 13.02.2023