Avdeling Blåveis ved Andebu bbs er nominert til Mangfoldsprisen 2022. En velfortjent nominasjon - nå krysser vi fingrene for seier! Avdeling Blåveis ved Andebu bbs er nominert til Mangfoldsprisen 2022. En velfortjent nominasjon - nå krysser vi fingrene for seier!

Nominert til gjev pris

Avdeling Blåveis ved Andebu BBS er nominert til Mangfoldsprisen 2022.

Når Mangfoldsprisen 2022 skal deles ut, er avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter blant de nominerte. Det er mange som blir foreslått, og Blåveis har med sin nominasjon kommet langt i kampen om den gjeve prisen.

– En slik nominasjon er en anerkjennelse av den gode jobben vi har lagt ned over flere år her på Blåveis. Vi har jobbet målrettet for å oppnå full likeverd for alle ansatte uansett hvor de kommer fra, hvor mye norsk de kan, eller hvilken utdanning de har, forteller Rasa Bartasiuniene som er Blåveis' avdelingsleder.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, skriver IMDI i sin beskrivelse av prisen. Videre står det at formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene som kan inspirere andre.

– Vi er nominert fordi det i bunn ligger en dyp respekt for alle medarbeidere. Blåveis tok et valg da vi fikk mange utenlandske medarbeidere og så på dette som en fordel hvor vi kunne skape en arena for utveksling av ulike kulturer. Dette bringer positivitet på avdelingen og er noe både medarbeidere og pasienter får nytte av, sier Rasa.

Det kåres regionale vinnere av Mangfoldsprisen, før det til slutt står igjen to vinnere - en med under 20 ansatte, og en med mer enn 20 ansatte. Kåringen av de regionale vinnerne skjer neste uke, og så blir det nasjonal kåring litt senere i høst.

– Utenlandske medarbeidere med annen utdanning enn helsefaglig, får benytte sin kunnskap og erfaring inn i avdelingen. I tillegg er nå mange av dem blitt helsefagarbeidere. Dette har ført til at alle som jobber ved avdeling Blåveis ser på jobben som sitt andre hjem og som familie, sier Rasa og påpeker samtidig at Sandefjord kommune som arbeidsgiver har lagt til rette for utdanning og støtte.

– Hva skal dere gjøre om dere vinner?

– Da skal vi feire! Og markere det sammen med pasientene. Vi tar en Blåveis internasjonal dag med mat, drikke og musikk fra alle nasjoner. Så skal vi sette vårt gode arbeid med inkludering og mangfold i system, slik at dette er en kultur som fortsette å vokse på avdelingen uavhengig av enkelt personer. Vi ønsker at vår modell kan spres, så andre kan få like godt miljø på sin arbeidsplass, sier Rasa.

Blåveis har åpenbart en god grunn til å være fornøyde med denne nominasjonen, da det vitner om et arbeidssted som har gjort en solid innsats for å fremheve mangfoldet i kommunen vår.

Vi heier på dere, Blåveiser!

Oppdatert: 23.09.2022 kl.10:05

Publisert: 23.09.2022