Foto: Eivinn Ueland Foto: Eivinn Ueland

Nummer 45 i kommune-NM

Sandefjord rangeres som nr 45 av landets kommuner i NHOs kommune-NM for 2022. Det holder til en bronseplassering i fylket, bak Tønsberg og Porsgrunn. Næringslivet drar opp, mens arbeidsmarkedet drar ned.

NHOs kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner og fylker ved å se på fem ulike områder, basert på statistikker fra SSB og NAV fra foregående år. Kategoriene som måles er næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Nummer 23 på næringsliv
Sandefjord skårer klart best innenfor kategorien næringsliv, der kommunen plasserer seg på en 23. plass på landsbasis. I underkategorien næringsvariasjon er Sandefjord helt oppe på en 8. plass. Det som drar Sandefjord særlig ned er arbeidsmarkedet, der kommunen rangerer som nummer 178. Det betyr at Sandefjord har forholdsvis mange arbeidsledige og uføre sammenlignet med andre kommuner.

Høy andel privat sysselsetting
Næringssjef i Sandefjord, Jan Erik Hvidsten, sier at en av forklaringene er få offentlige arbeidsplasser.
– Sandefjord har en svært høy andel privat sysselsetting, bare 12 kommuner i landet har en høyere andel enn oss. Dermed er vi også utsatt for større svingninger i arbeidsmarkedet enn f.eks. Tønsberg, som har en svært høy andel statlige arbeidsplasser, forklarer næringssjefen.

Faller sju plasser
På rangeringen har Sandefjord falt sju plasser siden i fjor, men trenden siden sammenslåingen i 2017, har vært positiv. Den gang, for fem år siden, var Sandefjord nummer 67, og fra 2019 til 2020 gjorde kommunen et byks fra 62. til 39. plass. Toppåret så langt var i 2021, da vi endte som nummer 38.

Spent på utviklingen videre
Næringssjefen skulle gjerne sett Sandefjord enda høyere opp på listen, men er ikke overrasket.
– Etter det første korona-året i 2020, som var svært krevende for deler av det lokale næringslivet, hadde vi egentlig ventet at nedgangen skulle kommet i 2021. Nå i høst er situasjonen kanskje enda tøffere for hele næringslivet, med galopperende utgiftsøkninger for veldig mange bedrifter, og for så vidt også for Sandefjord kommune. Fra kommunens side fortsetter vi å påvirke positivt med den verktøykassa vi har, men jeg er veldig spent på hvordan dette går videre for en del av bedriftene våre, erkjenner Hvidtsten.

Les mer om kommune-NM her

 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 06.09.2022