Illustrasjonsfoto av en kvinne som trener sammen med sin fysioterapeut. (Foto: Mostphotos) Illustrasjonsfoto av en kvinne som trener sammen med sin fysioterapeut. (Foto: Mostphotos)

Ny egenandel på fysioterapi

Fra 15. februar må du betale egenandel for undersøkelse og behandling utført av kommunale fysioterapeuter.

Dersom du blir undersøkt eller får behandling av kommunale fysioterapeuter, må du fra 15. februar betale en egenandel. Dette gjelder fysioterapitjenester som utføres hjemme hos innbyggere, poliklinisk på Soletunet bo- og behandlingssenter eller ved Sandefjord medisinske senter.

Behandlingen vil bli ført på frikortet og når du har nådd 3.040 kroner i 2023 er behandlingen gratis. Prisene som er satt er framforhandlet av Helfo og KS. Prisoversikten finner du nederst på siden.

Det er flere som er unntatt denne egenandelen. Barn under 16 år skal ikke betale. Det skal heller ikke personer med yrkesskade eller soldater i førstegangstjeneste. Det er heller ikke egenandel på tverrfaglig samarbeid eller behandling i grupper (bortsett fra bassenggruppene ved Soletunet og Sandefjord medisinske senter, da disse faktureres utenom).

– I Statsbudsjettet 2017 ble rammetilskuddet til kommunene redusert og det ble samtidig åpnet for å innføre egenandel på fysioterapi, forklarer Christine Lie, enhetsleder for forebygging og mestring i Sandefjord kommune. 

Saken om å innføre egenandel ble behandlet i kommunestyret både i 2018 og 2020, men da ble forslaget forkastet.

–  I desember 2022 ble det i Sandefjord igjen åpnet opp for egenandelskravet. I forbindelse med kommunens utfordrende økonomiske situasjon, ble det vedtatt i kommunestyret  å innføre egenandel på disse tjenestene, sier Lie. 

Vedtaket ble fattet i kommunestyret under behandlingen av handlings- og økonomiplanen i desember.

Prisene er:

  • For undersøkelse inntil 30 minutter 185 kroner
  • Behandling 20 minutter 135 kroner
  • Deretter per påbegynte 10 minutter 42 kroner

Oppdatert: 09.02.2023 kl.09:32