Ny forskrift for fiske av anadrome laksefisk

Fra 28.3.2022 innføres nye fiskeregler for Sandefjord.

I hovedtrekk innføres det en 100-meterssone utenfor alle anadrome vassdrag, vassdrag hvor det finnes laks og/eller sjøørret, og det er vedtatt 3 utvidete munningsfredningssoner med spesielle bestemmelser i Sandefjord.

Les mer her: Sandefjord - Naturmangfold

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 12.04.2022