Ny kommunalsjef

Ansettelsesrådet i Sandefjord kommune gikk enstemmig inn for at Kristin Flåtten (49) blir ny kommunalsjef for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS). Hun overtar jobben etter Siri Fristad Mathisen som går av med pensjon 1. juli.

Rådet trekker fram hennes solide erfaring som folkevalgt og leder for kultur- og fritidsutvalget i gamle Sandefjord kommune, hennes ledererfaring samt de entydige positive tilbakemeldingene hun får på lederutøvelse og kompetanse, i tillegg til hennes inngående kunnskap om det mangslungne og varierte kommunalområdet hun nå skal lede.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch gleder seg over at kommunen har fått en dyktig leder til å lede et viktig arbeid.
– Jeg kjenner Kristin som en dedikert og tilstedeværende person med solid erfaring innen området. KFBS favner et variert felt, med alt fra kultur og frivillig arbeid til parker, friluft, og ikke minst ivaretagelse av lokaldemokratiet gjennom kommunens nærmiljøutvalg. Dermed får hun ansvaret for flere av kommunens viktige tjenester, som har stor betydning for innbyggerne våre.

Flåtten jobber i dag som rektor ved Mosserød skole, en stilling hun har hatt siden 2014. Tidligere har hun jobbet som lærer og avdelingsleder i Sandefjordskolen. Nå gleder hun seg til å ta fatt på nye oppgaver i kommunen.
– Jeg takker naturligvis for tillitten og ser fram til å ta fatt på en spennende og viktig jobb. Jeg gleder meg spesielt til å bli bedre kjent med alle de dyktige kollegene i KFBS, sier en glad, påtroppende kommunalsjef.

Konstituert rådmann Lars Petter Kjær ser fram til å få en ny kollega i sin ledergruppe.
– Vi er stolte og glade for at Kristin Flåtten blir vår nye kommunalsjef. Kristin er en god og tydelig leder, en som både kan videreføre og videreutvikle driften i kommunalområdet. Det er nok mange på Mosserød skole som er lei seg for å miste en populær leder, men vi som kommune er glad for at Kristin ønsker å ta et enda større ansvar, være en del av rådmannens ledergruppe og delta i byggingen av den nye kommunen.

KFBS er et av fem kommunalområder med i underkant av 150 ansatte fordelt på seksjonene stab, bibliotek, park, idrett og friluftsliv samt kultur og kino. Kommunalområdet omfatter drift av Hjertnes kulturhus og kino, frivillighetssentraler, gravferdsforvaltning, nærdemokratiordningen, idrettsanlegg mm.