Ny kommuneplan 2019 - 2031 - informasjonsmøter

Det vil bli arrangert informasjonsmøter om ny kommuneplan i Andebu, Stokke og Sandefjord i februar og mars.

Åpne møter (kl 18 - 20):

Mandag 25. februar på Andebu ungdomsskole.  Tema stedsutvikling. Kl. 18 - 20.

Onsdag 27. februar på Sandefjord rådhus, kommunestyresalen.  Tema næringsutvikling.  Kl. 18 - 20.

Tirsdag 5. mars på Stokke bibliotek.  Tema stedsutvikling.  Kl. 18 - 20.

Onsdag 6. mars på Sandefjord bibliotek.  Tema fortetting og bevaring.  Kl. 18 - 20.

 

Åpen kontordag:

Onsdag 13. mars blir det åpen kontordag på Sandefjord bibliotek kl. 12 - 19.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch og øvrige politikere er til stede på alle møtene og den åpne kontordagen sammen med kommuneplanleggerne.

Velkommen! 

Du kan lese mer om kommuneplanen her.