Nye folketall

I Sandefjord kommune bor det nå 63.856 innbyggere. Det har blitt født 137 barn, 123 har gått bort, og totalt med inn- og utvandring har vi blitt 92 flere innbyggere enn vi var 1. januar 2020.

Folketallet i Norge er nå 5.372.355, og det vil si at litt over prosenten av Norges befolkning har funnet seg til rette her i kommunen. Det nye fylket som vi er en del av, Vestfold og Telemark, har 419.692 innbyggere ved utgangen av første kvartal.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har kommet med oppdaterte tall for befolkningen i Norge.

26.5.20