Økt risiko, men ikke behov for tiltak

Etter en periode med økt smittespredning og en svak økning i sykehusinnleggelser, vurderer kommuneoverlegen at Sandefjord går fra risikonivå en til to.

– Men det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid, presiserer Ole Henrik Augestad. Han mener det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Den økte smittespredningen forekommer både hos uvaksinerte yngre og blant voksne, både fullvaksinerte og uvaksinerte.

I sin ukentlige rapport, som sammenligner tallene fra siste 14 dagers periode med de foregående to uker, har antall nye smittetilfeller per 100 000 innbygger økt fra 110 til 178 og antall innleggelser fra 0 til 4,5. For hele september ble det meldt om 197 smittetilfeller av personer som bor i Sandefjord. I august var antallet 94.

I september ble det gjennomført 10597 tester på teststasjonen i Bugården, legevakten og helse- og omsorgstjenesten. Det er det nest høyeste antallet i løpet av en måned og høyest siden mars i år.

Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er noe over landsgjennomsnittet både for andel fullvaksinerte og for første dose satt. Per 4. oktober har 92,5 prosent av den voksne befolkningen (over 18 år) fått første dose, mens 85,5 prosent har fått 2. dose.

Oppdatert: 04.10.2021 kl.13:58

Publisert: 04.10.2021