Kalkulator (illustrasjonsbilde)  Kalkulator (illustrasjonsbilde)

Økte inntekter kan gi rom for raskere investeringer

En oppjustert skatteinntekt på slutten av året opp mot 100 millioner kroner, gir kommunen et bedre resultat enn fryktet i 2022. Det gir mulighet for å fremskynde viktige investeringer.

Det er finansdepartementet som beregner hva kommunene får i skatteinntekter hvert år.
Hovedgrunnen til at vi får høyere skatteinntekter enn anslått er at det såkalte marginoppgjøret slår positivt ut. Det vil si at det er satt av mer penger til å betale tilbake skatt (en prosent av forskuddsskatt) til de som har betalt inn for mye, enn det var behov for. Dermed tilfaller det kommunen mer i skatt en opprinnelig anslått av finansdepartementet.

– Dette er selvfølgelig gode nyheter. Samtidig er det viktig å presisere at dette er engangsbeløp som ikke kan brukes til å finansiere løpende driftsoppgaver fremover. Vi vet også at kraftfondet ligger an til å havne ca. 70 millioner kroner under budsjett, og den generelt krevende økonomiske situasjonen vi står i med høye priser og ekstreme energikostnader, er ikke endret, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

– Det er kommunestyret som avgjør bruken av pengene når regnskapet for 2022 skal gjøres opp. En mulighet som det pekes på i notatet som nå er sendt kommunestyret, er å fremskynde investeringsprosjekter som var skjøvet noe ut i tid, som omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Stokke, sier kommunedirektøren. Han tar samtidig forbehold om at kommunene får beholde de økte skatteinntektene som KS har anslått.

Administrasjonen har orientert kommunestyret om merinntektene i et eget notat. 

Når kommunestyret samles tirsdag 20. desember, skal de blant annet vedta budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Les møteplan og vedlegg til sakene her.


Møtet kan du følge direkte fra klokken 12, tirsdag 20. desember i kommunens egen strømmekanal

 

Oppdatert: 10.05.2023 kl.15:02

Publisert: 14.12.2022