Ønsker enda bedre inkludering

Hvordan vi kan få flere innvandrere til å engasjere seg i politikk? 
Hvordan få opp velgerandelen blant innvandrere?
Hvordan kan vi få flere innvandrere til å engasjere seg i foreldreutvalg og nærmiljøutvalg?

Dette var noen av spørsmålene drøyt 70 Sandefjordinger fra alle verdensdeler – med Litauen og Sverige i nord til Liberia og Uganda i sør, fra Thailand og Vietnam i øst til Canada og Mexico i vest – diskuterte 21. november 2018, på det aller første Fellesforum på Scandic Park hotel.

Forumet har sin bakgrunn i vedtatt kommunestyret. FellesForum skal være en møteplass mellom kommuneadministrasjonen, folkevalgte og borgere med innvandrerbakgrunn. Målet er dialog og samhandling for å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, NAV-leder (snart kommunalsjef for helse, sosial og omsorg) Henning Fjell Johansen, Dag Freddy Henriksen fra Matbørsen og Rama Alzeer fra Vestfolds Unge Muslimer, hadde gode og inspirerende innledninger. Etter innledningene ble deltakerne utfordret på fire ulike problemstillinger som innlederne hadde introdusert.

Det var stort engasjement og gode samtaler: Alle innspillene ble notert og skal samles i en egen rapport. Etter gruppediskusjonene ble deltakerne samlet i plenum og ordfører ledet gjennomgangen av de innspilte forslagene. Også under denne delen var det stort engasjement og mange som ville ha ordet. Ivrige deltakere, mange offensive innspill gjorde dette første møtet i FellesForum til en spennende, kreativ og inspirerende kveld. En rask gjennomgang av evalueringsskjemaene som kom, bekrefter inntrykket av en vellykket kveld. Neste møte i FellesForum vil finne sted i mai 2019.

 

Ebeneezer Akoi utfordrer dialoggruppen -f.v Raed Ali Sebhan, Salko Smajic, Thor Henry Thorød, Ayten Yalcin, Lizz Daniels, Arild Theimann og Fatma Abukhater - er klare for oppgaven. Foto: Eddie Whyte