Oppdaterte smittetall

Daglig oppdatering av positive covid-19-prøver. Positive prøver meldes påfølgende dag. Smittetallene som legges ut på formiddagen, er med andre ord analysert og registrert dagen i forveien.

For smittestatistikk og kommuneoverlegens risikovurdering, se egen side med smitte- og testtall

22. juni

Mandag ble det registrert fire nye smittede. To av disse har kjent smittevei. Sporingen av smitteveien til de to andre fortsetter utover tirsdagen.

21. juni

Ett nytt smittetilfelle med kjent smittevei søndag. Ingen nye karantenesettinger.

20. juni

Det ble ikke registrert noen nye smittetilfeller i går, lørdag. 

19. juni

Fire nye smittetilfeller ble påvist fredag, alle med kjent smittevei. En av de smittede er elev ved Breidablikk ungdomsskole. Det medfører at en klasse på 8. trinn er satt i karantene. 25 elever og tre lærere er berørt. 

18. juni

To positive covid-19-prøver ble registrert torsdag. Foreløpig én med ukjent smittevei. 

17. juni

Onsdag ble det påvist tre smittetilfeller. Alle har kjent smittevei.

16. juni

En person fikk påvist smitte i går, tirsdag. Det meldes om kjent smittevei.

Gårsdagens tall korrigeres ned til fire, alle med kjent smittevei.

15. juni

Det er meldt om fem smittetilfeller mandag, foreløpig har fire av disse kjent smittevei. En ansatt ved Stokke ungdomsskole har testet positivt. Hele 8. trinn, samt ti ansatte, er definert som nærkontakter og settes i karantene. Husstandsmedlemmer av disse er satt i ventekarantene. For 9. og 10. trinn, samt øvrige ansatte, gjelder også ventekarantene.

I morgentimene er det også besluttet at Vidaråsen landsby settes i ventekarantene inntil videre.

Klokken 13.15 melder rektor ved Stokke ungdomsskole at alle elever på 9. og 10. trinn, forsterket avdeling, samt ansatte ikke definert som nærkontakter, er ute av ventekarantene. Dersom noen av de som var satt i ventekarantene har testet seg, må de forbli i karantene inntil prøvesvar foreligger. Elevene på 8. trinn, samt fire ansatte (ikke ti som meldt tidligere) er karantenesatt fram til og med mandag 21. juni. 

14. juni

Fire personer fikk påvist koronasmitte i Sandefjord søndag. Smitteveien er kjent hos tre av dem og sporingen fortsetter mandag for å finne smitteveien til den fjerde. En elev ved Fevang skole har fått påvist smitte og 26 elever i 2. klasse er satt i karantene. Husstandene er dermed i ventekarantene. Tre ansatte ved skolen er også i karantene.

13. juni

Lørdag ble tre nye smittetilfeller påvist i Sandefjord. Alle hadde kjent smittevei og det førte ikke til nye karantenesettinger.

12. juni

Sju nye smittetilfeller påvist fredag. Utover lørdagen ble det avklart at det var kjent smittevei hos alle sju. En person tilknyttet SVGS er satt i isolasjon og seks andre tilknyttet skolen er satt i karantene. Ni personer tilknyttet tennisklubben er også satt i karantene.

11. juni

Torsdag ble det påvist fire nye smittetilfeller, alle med kjent smittevei. En av de smittede er en elev fra ungdomsskolen på Skagerak International School. Det har ført til karantenesetting av 21 elever og tre lærere. 

10. juni

Onsdag ble det registrert seks nye smittetilfeller. Foreløpig er det avdekket fire med kjent smittevei, men smittesporing fortsetter torsdag morgen. Et av smittetilfellene er en ansatt på Hoppensprett Naturkameratene barnehage i Stokke. Det medfører at 23 barn og sju ansatte må ut i karantene.

9. juni

Det ble påvist fire nye smittetilfeller tirsdag, tre med kjent smittevei. Det er ingen nye karantenesettinger.

8. juni

Fire positive covid-prøver mandag.  Foreløpig har to av disse kjent smittevei.  Smitteteamet arbeider med sporing utover morgenen.

Etter mange timers smittesporing er det avklart at alle de fire smittetilfellene mandag har kjent smittekilde.

7. juni

Søndag ble det registrert tre nye smittetilfeller i Sandefjord.  Alle tre har kjent smittevei.  Dette medfører ingen nye karantenesettinger.

Over 100.000 tester er tatt

Fredag passerte vi 100.000 koronatester utført av Sandefjord kommune siden pandemien startet.  

6. juni

To positive covid-prøver lørdag. Status søndag morgen er at én av disse har kjent smittevei. 

I løpet av søndagen er det blitt klart at en av de smittede er bosatt i en nabokommune, og vi ender derfor opp med ett smittetilfelle for Sandefjord lørdag.  

5. juni

En hektisk fredag for smittesporingsteamet med 18 positive prøver. Foreløpig 12 med kjent smittevei. Mange smittetilfeller ble meldt sendt i går kveld og sporing fortsetter utover lørdagen.

En av de smittede er elev ved Melsom skole. 33 elever og to ansatte på 7. trinn er satt i karantene til og med 13. juni.

Avklaringer lørdag formiddag viser at syv av de smittede er hjemmehørende i andre kommuner. Dette betyr at 11 nye smittetilfeller er fredagens fasit for Sandefjord kommune. Foreløpig er det kartlagt at ni av disse har kjent smittevei.

- Det vi ser nå er en følge av de høye smittetallene i forrige uke. Nå er det mange nærkontakter som smittes. Da så mange allerede var i karantene reduseres risikoen for videre smittespredning, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. - Det er grunnlag for å vente litt og se an tallene i noen dager fremover, før vi kan konkludere med at vi eventuelt er på et stabilt høyt smittenivå. Det er i hovedsak yngre mennesker som blir smittet nå, og det minsker faren for at mange skal utvikle alvorlig covid-sykdom og få behov for intensivbehandling på sykehus, tilføyer kommmuneoverlegen. 

4. juni

Det er meldt om åtte nye smittetilfeller torsdag. Av disse har fem kjent smittevei, og sporing pågår fremdeles for de resterende.

Ny smitte påvist på to barn i Modalen barnehage har satt to avdelinger og ansatte i karantene. Dette dreier seg om team Hvitveis med 13 barn og fem ansatte, samt team Blåveis med 13 barn og seks ansatte. Søsken av barn på avdelingene er satt i ventekarantene, og alle involverte er informert. 

Ved Solvang barnehage er en avdeling med 27 barn og ni ansatte satt i karantene.

3. juni

Onsdag ble det registrert 13 nye smittetilfeller i Sandefjord. Foreløpig er det avdekket at ti av disse har kjent smittevei. Smittesporingsarbeidet fortsetter i dag, torsdag. Ni av de 13 er 20 år eller yngre.

En av de som har testet positivt er elev ved Gokstad skole. Det medfører at hele femte trinn, til sammen 39 elever samt fire ansatte, er i karantene fram til 10. juni. Elevene mottar hjemmeundervisning i perioden.

2. juni

Det ble påvist fire nye smittetilfeller tirsdag, alle har kjent smittevei. Det er ingen nye karantenesettinger.

1. juni

Det er meldt om 5 nye positive tester mandag, alle med kjent smittevei.  Det er ingen nye karantenesettinger som følge av dette.  Mandag ble det for det meste brukt hurtigtester på teststasjonen. 

Se kommuneoverlegens risikovurdering for uke 22 her.

31. mai

Ingen nye positive tester søndag.  Det skyldes i hovedsak bruk av hurtigtester lørdag på teststasjonen og disse er med på tallet fra i går.  Det er imidlertid positivt at vi ikke har fått noen positive prøveresultater tatt andre steder, som f.eks. Sandefjord legevakt eller fra teststasjonene i Tønsberg og Larvik.

I Modalen barnehage har en avdeling startet opp igjen, mens en annen avdeling med  25 barn og fire ansatte må i karantene.  Det et barn som testet positivt i forrige uke (27.5.)  Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene.

30. mai

Det er meldt om ti positive prøver lørdag. Ni med kjent smittevei. Fem av de positive er under 18 år. Smittetilfellene har ikke ført til ytterligere karantenesettinger i skole og barnehage. 

29. mai

Det er meldt om totalt 20 smittetilfeller fredag. Alle har kjent smittevei.13 av disse er barn eller ungdom.

Karantenen for 6. trinn på Gokstad skole forlenges til 5. juni grunnet et nytt smittetilfelle på trinnet. 54 elever  og 7 ansatte er berørt, og har mulighet til å teste seg ut av karantene tidligst 2. juni.

Det er registrert smitte på enda to elever på Store Bergan skole. På 1. trinn settes 24 elever i karantene, samt fem ansatte. En gruppe er fremdeles på skolen. På 2. trinn settes 23 elever og to ansatte i karantene. En gruppe har hjemmeskole.

28. mai

Det ble påvist 22 nye smittetilfeller torsdag. Smittesporingen foregår for fullt i dag fredag. De aller fleste tilfellene har kjent smittevei. Blant de smittede er det 15 barn og unge mellom 6 og 18 år.

Fire av dem er elever ved Sandefjord videregående skole, men det fører ikke til karantenesetting utover de som allerede er i karantene på skolen.

53 elever og ni ansatte ved Store Bergan skole er også satt i karantene etter et smittetilfelle på 3. trinn. Øvrig smitte i skole og barnehage fører ikke til nye karantenesettinger da flere allerede har vært i ventekarantene.

Så langt i løpet av fredagen, er det bekreftet åtte nye smittetilfeller. En av disse er elev ved Sandefjord voksenopplæring. Dette fører til at halvparten av elevene ved skolen går i karantene, mens den andre halvparten går i ventekarantene i påvente av nye tester. 

27. mai

Det ble registrert 16 nye smittetilfeller i Sandefjord onsdag.  Det er kjent smittevei for de aller fleste.  Smittesporingen fortsetter i morgentimene.  

Ved Sandefjord voksenopplæring er en elev smittet.  17 elever og fire lærere er satt i karantene.

Ved Gokstad skole har to elever ved 1. og 6. trinn fått påvist Covid-19. Dette medfører at 104 elever og 15 ansatte ved skolen er satt i karantene.  

De som tilhører samme husstand som elevene som er i karantene er nå i ventekarantene. 

Til sammen seks barn og en voksen ansatt har testet positivt i Vardenlia barnehage. En avdeling med 18 barn pluss tre andre barn og sju voksne er i karantene fram til mandag 7. juni.

26. mai

12 nye smittetilfeller tirsdag.  Det har vært en travel kveld for smittesporingsteamet og sporing fortsetter i dag. 

2 nye elever ved Sandefjord videregående skole har fått påvist smitte. Elever og ansatte som defineres som nærkontakter er allerede i karantene.  Pr i dag er 27 elever ved SVGS i isolasjon etter positiv test.

Ved Modalen barnehage har en ansatt testet positivt, noe som betyr at 17 barn og 6 ansatte ved barnehagen er satt i karantene.

Ved Vardenlia barnehage er en avdeling med 18 barn og 4 voksne satt i karantene da en vikar ved barnehagen  har testet positivt.

Ved Åsane barnehage er 30 barn og 7 ansatte i ventekarantene i påvente av prøvesvar fra en nærkontakt til en som er smittet med Covid-19.

7. trinn ved Mosserød skole er satt i ventekarantene (54 barn og 10 ansatte) inntil nærkontakt med smittet har fått prøvesvar.

3. trinn ved Virik skole (20 barn og 3 ansatte) er satt i ventekarantene i påvente av prøvesvar, etter at en nærkonakt er smittet.

25. mai

Det ble registrert fem nye smittede i Sandefjord 2. pinsedag. 

En ansatt ved Åsane bofelleskap er nå i isolasjon etter å ha fått påvist smitte. To beboere, men ingen andre ansatte, er berørt av dette. Beboerne er vaksinerte, men skal rutinemessig testes på dag 3 og 7.

Det er ikke påvist smitte hos elever ved Krokemoa skole, noe som betyr at karantenen der nå avbrytes.

24. mai

11 nye smittetilfeller registrert søndag, de fleste av disse er ungdommer. 10 av de smittede har kjent smittevei, en foreløpig ikke avklart.

Ved Krokemoa skole er klasse 3C og 6A satt i karantene, da to elever høyst sannsynlig er smittet. Også flere av de ansatte er dermed i karantene. Totalt er 45 elever og 10 ansatte i karantene. Dette fører til at begge trinn vil få hjemmeundervisning hele uke 21. De som tilhører samme husstand som elevene som er i karantene er nå i ventekarantene. 

Sandefjord fotball gutter 16-18, er også satt i karantene etter en fest der flere med smitte skal ha vært til stede.

Ved teststasjonen er det i dag kapasitet til å teste 820 personer. Du kan bestille time ved å bruke dette skjemaet.

23. mai

Det ble registrert ni nye smittetilfeller på lørdag, alle med kjent smittekilde. Seks av de smittede var ungdom/unge voksne født mellom 2001 og 2004. 450 personer, mange av dem elever på Sandefjord videregående, testet seg i Bugården i går. 

22. mai

Fredag ble det registrert 18 nye smittetilfeller i Sandefjord, alle med kjent smittevei. 15 av de smittede er mellom 17 og 21 år.

Ti av de smittede er elever ved Sandefjord videregående skole. Det medfører karantenesetting av til sammen 227 elever og 23 lærere.

Håndballaget til Runars jenter 18 er også satt i karantene etter et smittetilfelle i laget.

21. mai

13 registrerte smittetilfeller i Sandefjord ble fasiten sist døgn. Av disse har ti kjent smittevei, men sporingsarbeidet pågår.

Ved Sandefjord videregående skole er en klasse, samt en annen gruppe elever, satt i karantene etter at to elever ved skolen har fått påvist koronasmitte. Totalt er rundt 35 elever ved skolen i karantene, og dette fører også til at mange husstandsmedlemmer er i ventekarantene. Informasjon om situasjonen er gitt til alle berørte.

De som ble satt i ventekarantene i Sandefjord fotball torsdag, er nå ute av ventekarantenen. 

20. mai

Åtte nye smittetilfeller er registrert. Av disse er det kjent smittevei på sju, foreløpig. 

Det er påvist smitte hos elev ved Vennerød barneskole. Her blir derfor 5. trinn satt i karantene. Dette gjelder 24 elever og 8 ansatte og karantenetiden blir fram til 29. mai. Husstandsmedlemmer av disse er dermed i ventekarantene.

I tillegg er 21 elever og 4 ansatte satt i ventekarantene. Dette er enkeltelever fra 2. og 3. trinn, samt ansatte som har vært en kohort på SFO. SFO-tilbudet ved Vennerød skole er derfor noe redusert inntil videre.

Alle berørte personer er kontaktet. 

A-lagsspillerne og støtteapparatet til Sandefjord fotball er også i ventekarantene etter at en person der er nærkontakt med en smittet. Det aktuelle smittetilfellet her er tilknyttet Larvik.

19. mai

Det er registrert fire nye smittetilfeller 18. mai. Det er kjent smittevei hos alle fire, og det er ikke snakk om noen spesielle karantenesettinger som følge av disse tilfellene.

18. mai

Det ble ikke meldt om noen nye smittetilfeller på 17. mai. Noen tester har blitt gjennomført de siste to dagene, men teststasjonen i Bugården var stengt søndag og mandag.

Ellers bekrefter nye kontrollprøver fire falske positive fra forrige uke. To av disse er tidligere omtalt; en på Andebu ungdomsskole og en annen på Kodal barneskole

17. mai

Tre nye smittede, alle med kjent smittevei.  Tidligere meldt positiv prøve på Andebu ungdomsskole (fra annen kommune) var falsk positiv, og det betyr at karantene på skolen er opphevet.

Gratulerer med grunnlovsdagen Norge og Sandefjord! 

16. mai 

Ni nye smittede. Alle med kjent smittevei.  

15. mai

Fem nye smittede, foreløpig tre med kjent smittevei. De to siste spores videre. 

En av de positive prøvene fra 12. mai var en såkalt "falsk positiv". Dette betyr at de berørte på Kodal skole er ute av karantene.

14. mai

Én ny smittet med kjent smittevei.

13. mai

Fire nye smittede. To av disse har kjent smittekilde. For de to andre pågår sporingen fremdeles.

Gårsdagens positive har ført til karantenesettinger flere steder. På Kodal skole er elevene på tredje trinn og fire ansatte satt i karantene. Ved Andebu ungdomsskole er en klasse på tiende trinn satt i karantene etter positiv prøve på en ansatt bosatt i en annen kommune. 

I et bofellesskap tilknyttet seksjon bolig og avlastning har ett smittetilfelle ført én beboer inn i karantene.

Alle berørte er informert.

Oppdatert: 22.06.2021 kl.07:34

Publisert: 22.06.2021