Oppfriskingsdose fra 18 år

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det betyr at personer over 18 år, som ønsker det, nå kan få sin oppfriskningsdose på Vaksinesenteret onsdager mellom klokken 8.30 og 15.00. Du trenger ingen timeavtale. 

Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose.

Ikke en anbefaling, men en mulighet
"FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose", står det i nyhetsbrevet fra FHI.

Lav risiko for alvorlig sykdom
Videre står det at "bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Andre gode grunner til å vaksinere seg
Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

God tilgang på vaksiner
Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser."

Bedre forberedt
– Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 21.11.2022