Oppjustering av tiltaksnivået fra natt til onsdag 17.3.

Regjeringen har i dag innført tiltaksnivå A for i vestfoldkommunene.

De nye tiltakene i tiltaksnivå 5 A  vil  ha en varighet til og med 6. april, men med en åpning for å nedjustere før dette.  

Alle vestfoldkommunene og statsforvalteren har lagt vekt på at Vestfold utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med stor ferdsel på tvers av kommunene.  Dette gir et særlig behov for felles regionale tiltak. Tiltaksnivået vil bli det samme som regjeringen nå har besluttet for de 51 kommunene i Viken.

Formannskapets vedtak var enstemmig og i tråd med råd fra kommuneoverlege Ole Henrik Augestad og Folkehelseinstituttet (FHI).

I tillegg til tiltakene som allerede er iverksatt i Sandefjord  vil dette medføre stenging  av serveringssteder, butikker, varehus, treningssentre, svømmehaller, tros- og livssynshus (unntak for begravelser og bisettelser) og bibliotek. 

Det anbefales å unngå besøk og sammenkomster i eget hjem.  Unntak for nødvendig hjemmetjeneste og besøk hos personer i livet siste fase.  Aleneboende kan ha en til to faste venner eller en fast husstand på besøk.

Dette er de forsterkede smitteverntiltak - smitteverntiltak 5 A 

Obs.  Regjeringen har endret tiltaksnivå A slik at det blir tillatt med organisert utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer, og alle deltakerne kommer fra samme kommune.  Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Det jobbes med å utarbeide felles forskrifter i vestfoldkommunene for hytte- og campingturisme. 

Oppdatert: 16.03.2021 kl.21:11

Publisert: 16.03.2021