Opprydning i spredt avløp

Sandefjord kommune har som mål at vannforekomster i kommunen skal ha «god» eller «meget god» kvalitet innen 2027.

Det krever at mindre avløpsanlegg blir oppgradert eller tilknyttet det kommunale avløpssystemet. I dag er de fleste mindre avløpsanleggene i Sandefjord av eldre dato og tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Forurensning fra spredt avløp er en kjent forurensningskilde av bl.a. tarmbakterier til vannforekomster.

Kommunen jobber områdevis med opprydding i spredt avløp. Innbyggerne som er tilknyttet et privat mindre avløpsanlegg vil etter som vi kommer til deres område mottar informasjon angående tilsyn og eventuelt oppgraderingsbehov.

Les mer her: Sandefjord - Privat mindre avløpsanlegg og utslipp

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 06.05.2022