Parkering i sentrumsgatene

Fra 01.12.17-30.04.18 er det innført parkeringsforbud i sentrumsgatene i tiden kl. 03-08 alle dager.

Se skiltingen. Skiltreguleringen gjelder uansett værforhold.