Pengedryss over Black Box

Det er ikke alle gaver vi må vente til julekvelden med å få. I dag kunne en strålende fornøyd ordfører på vegne av kommunens innbyggere ta imot en sjekk på hele 3,5 millioner kroner fra Sparebankstifelsen DNB. Pengegaven er et viktig bidrag til realiseringen av Sandefjords nye fleksible kulturarena, også kalt Black Box. 

- Dette er vi selvfølgelig veldig glade og takknemlige for. Idretten har lenge hatt sine fleksible haller, og nå vil også kulturaktørene i kommunen, ikke minst barn og unge, få et funksjonelt, åpent og inkluderende samlingssted. Dette blir en fantastisk kulturarena som vil stimulere kulturlivet i kommunen, og ytterligere befeste Sandefjord som kulturbyen i vår region, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Da kommunen søkte om midler fra Sparebankstiftelsen DNB, var en fleksibel heve- og senkescene, en såkalt saksescene, øverst på ønskelisten. Og det er akkurat en slik scene man nå har fått penger til.
- Å ha en sånn type scene gir oss stor fleksibilitet. Den er langt mindre arbeidskrevende enn vanlig scene, og gjør at rommet raskt og effektivt kan tilpasses ulike former, og skifte mellom ulike aktiviteter som øvelser, preproduksjon og framføringer, sier kommunalsjef for kultur, idrett og fritid, Kristin Flåtten.

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er den største enkeltbevilgningen fra stiftelsen på landsbasis i 2020, noe banksjef i DNB i Sandefjord, Monica J Schjelderup, er både stolt over og glad for.
- Vi er overlykkelige over at Sandefjord og Vestfold har fått så stor del av potten i år, og synes dette er et flott og viktig prosjekt vi gjerne ville støtte, sier hun. Nå gleder hun seg sammen med ordføreren og alle andre kulturentusiaster i Sandefjord først til byggestart og så til innvielsen en gang i 2022.

Fleksibel kulturarenaFleksibel lkulturarenaFleksibel kulturarenaFleksibel kulturarenaFleksibel kulturarena