Personvernombud

Ny personopplysningslov

Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som trådte i kraft 20. juli 2018. Fra dette tidspunkt gjelder EUs personvernforordning (GDPR) også i Norge.

Gjennom de nye reglene har vi alle fått flere og klarere rettigheter slik at vi kan verne om opplysninger om oss selv. Den som behandler våre opplysninger har fått nye og tydeligere plikter.

Sandefjord kommune har opprettet et personvernombud som kan gi informasjon og råd om kommunens behandling av dine personopplysninger - Thor Henry Thorød Tlf. 904 78 580


Sjekk hva du samtykker til


Vi har opplevd ofte i det siste at nettsteder ber om vårt samtykke. Det er en fare for at vi klikker «Jeg samtykker» uten at vi faktisk sjekker hva vi gir samtykke til. Interessen for personopplysninger er stor og mange ber om samtykke til å innhente og bruke opplysninger om deg.

Det er viktig at du selv har kontroll på opplysninger om deg. Ikke gi fra deg retten til å bestemme over dine egne opplysninger – sjekk hva du samtykker til!

Sandefjord kommune behandler personopplysninger om alle ansatte og de fleste av de 62 000 innbyggerne i kommunen. Det er nødvendig for at kommunen skal tilby gode kommunale tjenester som barnehage, skole, byggesak, helse, omsorg, parkeringstjenester og så videre.

Kommunen jobber med å systematisere behandlingen og etablere systemer som gjør at ansatte og innbyggerne så raskt som mulig kan få svar på spørsmål om behandling av personopplysninger.

Personvernombudet skal gi kommunens ledelse råd og informasjon om de forpliktelsene kommunen har etter ny personopplysningslov, sjekke at behandlingen av personopplysningene er i tråd med regelverket og ta imot henvendelser fra ansatte og innbyggere som har spørsmål relatert til dette.

Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt.