Ungskogpleier Henrik Hansen er klar for å ta fatt på et område øst for Torp, der små granplanter trenger bedre vekstforhold. Foto: Sigfrid Kvasjord Ungskogpleier Henrik Hansen er klar for å ta fatt på et område øst for Torp, der små granplanter trenger bedre vekstforhold. Foto: Sigfrid Kvasjord

Pleier skogen for vekst og klima

Mellom kratt og buskas beveger Henrik Hansen seg framover med ryddesaga. Han sørger for at granplantene får bedre vekstforhold.

Når store trær er hugget, skal det plantes igjen. Men ikke tro at det er bare å sette seg ned å vente i 50 år til skogen kan hugges på ny. Det er her Hansen kommer inn i bildet. Han jobber på oppdrag for kommunen og er en dreven ungskogpleier.
– Jeg har egentlig alltid jobbet med skog, smiler Hansen før han fester visiret og starter saga.

Han har en viktig jobb. Det er samfunnsnyttig, lønnsomt og bra for klimaet. Hvorfor ser ikke flere verdien av skikkelig ungskogpleie?
– Vi vil gjerne at flere velger å ta vare på plantene sine på denne måten. Det er så gode ordninger og så enkelt å gjøre dette at det ikke finnes noen unnskyldning for å la være, sier Ingar Aasestad, skogbrukssjef i Sandefjord kommune.

Ungskogpleier Henrik Hansen og skogbrukssjef i Sandefjord kommune Ingar Aasestad vet hvor viktig det er å stelle godt med skogen. Foto: Sigfrid Kvasjord

God ungskogpleie fører til at trærne vokser bedre og tiden til neste mulige hogst reduseres med 15-20 år.
– Trær binder CO2 og når vi forvalter skogen riktig, er det et viktig tiltak for klimaet, slår skogbrukssjef Aasestad fast.
Hansen svinger ryddesaga over busker og kratt og lave, spinkle, kuede granplanter får plutselig et nytt liv.
– Jeg foretrekker å kalle jobben for fristilling av trær, ikke rydding. Se bare her, når dette krattet er borte står grana friere til å utvikle seg, sier Hansen og peker på en fem år gammel grønn plante som umiddelbart strekker seg mot friheten.

Om 50 år kan den grana hugges og bli til ettertraktet, miljøvennlig byggemateriale.

Visste du at.. 

..over halvparten (2502 av 422 km2) av Sandefjord kommune består av skog?

..ca en fjerdedel (102 km2) av kommunen er jordbruksareal?

..snaut 500 personer i Sandefjord jobber innen skog, landbruk eller fiske?

..det finnes rundt 800 skogeiere i Sandefjord? Kommunen selv en av dem.

 

Denne artikkelen er hentet fra kommunens innbyggermagasin som ble distribuert til husstander og hytter i juni måned. Les hele magasinet her. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 12.07.2022