Politiske møter uke 43

Møtene blir avholdt på Sandefjord rådhus

Mandag 19.10.

Eldrerådet kl. 11

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

Råd for personer med funksjonsnedsettelse kl. 15

Se hvilke saker som skal behandles i møtet 

Ungdomsrådet kl. 18

 Se hvilke saker som skal behandles i møtet

 

Tirsdag 20.10.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg kl. 18

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid kl. 18

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

 

Onsdag 21.10.

Hovedutvalg for miljø og plansaker kl. 12

Møtet starter med presentasjoner kl. 09.30

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge kl. 18

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

 

Torsdag 22.10.

Kommunestyret kl. 18

Se hvilke saker som skal behandles i møtet

Kommunestyrets møte blir overført direkte på Kommune-TV.  Se direkte sending via denne lenken.