Glade vinnere av Arbeidsmiljøprisen 2022: Avdeling 1CD ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, representert ved enhetsleder Bente Hildre, helsefagarbeider Anita Korneliussen, avdelingsleder Kristin Thorsen, vernepleier Silje Ludvigsen, sykepleier Arta Berisha og tillitsvalgt Kaspara Sletmoen. Foto: Eivinn Ueland Glade vinnere av Arbeidsmiljøprisen 2022: Avdeling 1CD ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, representert ved enhetsleder Bente Hildre, helsefagarbeider Anita Korneliussen, avdelingsleder Kristin Thorsen, vernepleier Silje Ludvigsen, sykepleier Arta Berisha og tillitsvalgt Kaspara Sletmoen. Foto: Eivinn Ueland

Prisdryss over Kamfjordhjemmet

På arbeidsmiljødagen i Hjertnes ble i dag kommunens arbeidsmiljøpris og LIM-pris (likestilling, inkludering og mangfold) for 2022 delt ut til hhv. avdeling 1CD og 2AB, begge ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter.

Juryene har latt seg imponere av prisvinnernes mange gode tiltak og resultater.

Samarbeid mellom ledelse og ansatte, økte stillingsbrøker for deltidsansatte og gode faglige resultater er blant punktene som blir trukket fram i begrunnelsen for at avdeling 1CD på Kamfjordhjemmet er en verdig vinner av Arbeidsmiljøprisen 2022.

Vinneren av LIM-prisen, avdeling 2AB ved Kamfjordhjemmet, får skryt for sitt målrettede arbeid med arbeidsprosesser og kulturendring for å få til større stillingsbrøker og for å skape gode, inkluderende arenaer for sine ansatte. Avdelingen er også pilot i prosjektet TØRN, som handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – med heltidskultur i bunn.

De andre nominerte til årets arbeidsmiljøpris var avd. Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter og avdeling C ved Nygård bo- og behandlingssenter. For LIM-prisen er det ingen nominasjonsprosess.

Juryen for arbeidsmiljøprisen er SAMU (kommunens sentrale arbeidsmiljøutvalg). For LIM-prisen består juryen av org- og HR-sjef, hovedtillitsvalgt, hovedvernombud og arbeidstagerrepresentant

Vinneren av arbeidsmiljøprisen mottar et diplom og en gavesjekk på 50 000 kroner og vinneren av LIM-prisen et diplom og en gavesjekk på 20 000 kroner.

Glade vinnere av LIM-prisen 2022: Avdeling 2AB ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, representert ved avdelingsleder Janne Moholt (lengst til høyre), helsefagarbeider Ørjan Hansen og sykepleier Agnieszka Zacharczuk. Foto: Eivinn Ueland

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 12.05.2022