Program for markering av 8. mai

Onsdag 8. mai markeres frigjøringsdagen og veterandagen ved at vi samles ved minnesmerker i hele kommunen.

8. mai arrangement 2019 Endelig versjon

Andebu herredshus
kl. 11.00  Kransenedleggelse og tale ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch. 

Stokke Monumentparken

kl. 12.30 Kransenedleggelse v/ordfører Bjørn Ole Gleditch og minnetale v/stortingsrepresentant Erlend Larsen

Sandefjord kirke
kl. 14.00  Kransenedleggelse og minneord ved veteranmonumentet v/stortingsrepresentant Erlend Larsen.  Kulturelt innslag v/Sven Erik Andersen, trompet.
kl. 14.30   Kransenedleggelse ved sjømennenes minnesmerke ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch
kl. 14.40   Minnehøytidelighet ved minnetavler inne i kirken v/sogneprest Therese Bustadmo

Sandar kirke
kl. 15.10  Minnehøytidelighet ved minnetavler inne i kirken v/seniorprest Bjørn Kinserdal

Sandefjord Forsmannsenteret

kl. 16.00 Minnesamling

Se hele programmet i pdf her