Etter påske er solcellepanelet på rådhustaket klar for å produsere strøm. Da får vi håpe vårsola også titter fram igjen. Etter påske er solcellepanelet på rådhustaket klar for å produsere strøm. Da får vi håpe vårsola også titter fram igjen.

Rådhuset rigger for solenergi

Sandefjord kommune har satt i gang med et nytt og spennende klimaprosjekt. Fordelt på 2000 kvadratmeter dekkes rådhustaket av til sammen 790 solcellepaneler.

– Når anlegget står ferdig i slutten av april, blir dette et av landets største kommunale solcelleanlegg, sier prosjektleder og ingeniør i eiendomsseksjonen, Thomas Abrahamsen.

Prosjektet har et budsjett på fem millioner kroner og vil produsere om lag 353 000 kWh i året.
– Det gir mye lys og varme det, men gjør ikke rådhuset selvforsynt med strøm, sier Thomas, som kan fortelle at rådhuset alene har et årlig forbruk på nesten fire millioner kWh.
– Men det viktigste er klimagevinsten vi får gjennom å bruke ren energi. Solcellepanelene på rådhuset vil gjøre at vi kan redusere utslippet av CO2 med opptil 166 tonn i året, sier Thomas.

Gitt dagens strømpriser, vil det gå sju år før anlegget er nedbetalt. Med en levetid på rundt 30 år, kan prosjektet med andre ord gi kommunen 23 år med gratis strøm. Samtidig bidrar panelene til å redusere presset på det sentrale strømnettet i kommunen.
– Presset på elektrisk strøm vil bare øke, så vi håper kommunens satsing på ren energi kan inspirere både bedrifter og innbyggere til å investere i sine egne solcellepaneler, sier kommuneingeniøren.

Som et ekstra lite eksperiment i prosjektet, skal det settes opp et lite antall paneler på høykant på taket over hovedinngangen til rådhuset. Her vil man hente inn noen kilowatt ekstra med strøm når sola skinner lavere på rådhuset, særlig sent på året. Det skal også settes opp en infoskjerm som automatisk blir oppdatert med forbruk og tilgjengelig strøm.

Solcellepanelene på rådhustaket er en del av en større satsing på klimavennlige tiltak i kommunen. Det er allerede operative solcelleanlegg på Kodal skole, Nygård sykehjem og på garderobebygget knyttet til storstadion i Bugårdsparken. Kommende anlegg som skal være operative i år er Jotunhallen, Melsom skole og Unneberg skole samt Enga renseanlegg. I tillegg er Store Bergan hallen, Andebu ungdomsskole og Andebu skole under planlegging. De er planlagt igangsatt i 2024/25. Foreløpig ikke helt avklart er Haukerød barnehage, Andebu Sentrum 26, Møylandstunet og Trudvang barnehage. Til sammen gir disse prosjektene over en million kilowatttimer strøm per år. 

Les kommunens kommnedelplan for klima og energi her. 

Oppdatert: 24.03.2023 kl.10:56

Publisert: 24.03.2023