Redusert smittespredning

- Vi er inne i en 14-dagers periode der den siste uken har vist redusert smittespredning. Det er også en svak reduksjon i innleggelser på sykehus, skriver kommuneoverlegen i sin ukentlige risikovurdering knyttet til koronapandemien.

Han skriver videre at det ikke er noen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

- Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig, og vår vurdering er at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

  • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 156 (forrige rapport 178)
  • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 4,5)
  • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
  • Det er ikke klar økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
  • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå).

NB: Ny risikoskala 1-3 (tidligere 1-5):

  1. Lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester
  2. Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, belastning på fastleger og legevakt, utbrudd i institusjoner
  3. Utbredt smitte med høy grad av innleggelser, økt alvorlighetsgrad av sykdommen, reduser vaksineeffekt, press på tjeneste kapasiteter

Oppdatert: 13.10.2021 kl.12:04

Publisert: 13.10.2021