Registreringsplikt for salg av tobakksprodukter

Alle virksomheter som selger tobakk eller tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.desember 2017. Salg etter denne datoen er forbudt for de som ikke er registrert. Kravet er beskrevet nærmere i tobakksskadeloven kapittel 2. 

Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med registrerte salgssteder. Krav til tilsyn er regulert i forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer.

Kommunen kan ifølge forskriften kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner.Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1200 kroner.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig; altså kan alle søke i registeret. Kommunen kan f.eks. søke på bestemte virksomheter eller alle salgssteder i sin kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?