Alger og sjøplanter liker seg godt i bassenget på Strømbadet. Flere ganger i uka er mannskaper fra grønt og vedlikehold på plass for å rengjøre anlegget. Den unge mannen med håven er sommervikar Herman Størby Ueland. Alger og sjøplanter liker seg godt i bassenget på Strømbadet. Flere ganger i uka er mannskaper fra grønt og vedlikehold på plass for å rengjøre anlegget. Den unge mannen med håven er sommervikar Herman Størby Ueland.

Rensker opp i Strømbadet

Når sola steker og temperaturene stiger, er det ikke bare folk som koser seg i vannet – det gjør også alger, tang og andre sjøvekster. Det har alle som har tatt turen til Strømbadet de siste dagene, sett. Samtidig blir anlegget renset og spylt flere ganger i uken for å holde all groing noenlunde i sjakk.

Men å sloss mot naturkreftene er ikke enkelt – det har ikke minst leder for grønt vedlikehold i kommunen, Knut Magnar Asgrimsplass, fått erfare. Selv om han sender sine folk med det de har av utstyr tre ganger i uka, så må han innse at det er en krevende jobb.

– Vi har full manskapsstyrke tilgjengelig, og forsøker etter beste evne å holde anlegget reint. Men rampene gror dessverre fort igjen, særlig når det er høye temperaturer i sjøen og pålandsvind inn mot badebrygga, sier Asgrimsplass.

Foto: Aleksander Skallberg spyler plattingen ren for måkeskit. 

For de som ikke har besøkt Strømbadet, og lurer på om det er en god idé, kan det være greit å vite at problemet med alger og groing først og fremst er knyttet til badeanleggets indre basseng. I dette bassenget er det satt ut to ramper og en plattform for  å gjøre anlegget tilgjengelig for bevegelseshemmede, små barn og ikke-svømmedyktige personer.

Langs bryggekantene som vender ut mot sjøen, har man ikke samme problem med tilgroing, og så sant lampen ved landgangen ved adkomsten til badebrygga lyser grønt, kan man være trygg på at badevannskvaliteten på Strømbadet er god.

Og om ikke lenge kommer tre plattformer for hopp og stup. Det er bare å glede seg!

Les mer om Strømbadet her.

Oppdatert: 01.07.2022 kl.23:21

Publisert: 01.07.2022