Respekter vanningsforbudet

Lite nedbør gjør det ekstra viktig at vanningsrestriksjonene blir overholdt.

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00. 

A-G: mandag + torsdag
H-L: tirsdag + fredag...
M-Å: onsdag + lørdag

Les mer Vestfold vann IKS sine hjemmesider