Revidert gebyrregulativ for behandling av reguleringssaker

Det er vedtatt et nytt revidert gebyrregulativ for behandling av reguleringssaker som ble vedtatt av kommunestyret den 06.03.2018
Gjelder fra 07.03.2018
Gebyrer beregnes for de tjenester som utføres som følge av plan- og bygningslovens
bestemmelser (jf. PBL § 33-1).

Se regulativet her